ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-0705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2558
 • หมดเขต    03/02/2558
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294