ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านแพะหนองแดง ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้านแพะหนองแดง ก่อสร้างปรับปรุงขยาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-8500
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2558
 • หมดเขต    20/02/2558
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294