ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการวิชาการการจัดเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ จำนวน 11 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการวิชาการการจัดเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/01/2558
 • หมดเขต    02/02/2558
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294