ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล จำนวน 4 ชุด 68 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากล จำนวน 4 ชุด 68 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5352-7526
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/01/2558
 • หมดเขต    30/01/2558
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294