ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกระสงค์(ศูนย์การเรียนรู้) จำนวน 1 หลัง
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกระสงค์(ศูนย์การเรียนรู้) จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-7060
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2558
 • หมดเขต    02/02/2558
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294