ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แจ่ม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แจ่ม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1063
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แจ่ม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2558
 • หมดเขต    29/01/2558
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294