ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 •     เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทร้ัพย์สินและพัสดุ เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-4934
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2558
 • หมดเขต    04/02/2558
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294