ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของห่วยกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกพลาธิการฯ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1644
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/01/2558
 • หมดเขต    28/01/2558
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294