ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ จำนวน 9 รายการ ดินลูกรัง, ทรายหยาบ, เหล็กเสริม, ไม้แบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-4198
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2558
 • หมดเขต    06/02/2558
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294