ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท 12 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท 12 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องขยายเสียง, ชุดอุปกรณ์กีฬาวูซู , เครืร่องคอมพิวเตอร์ เครืื่องพิมพ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-3464
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2558
 • หมดเขต    05/02/2558
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294