ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • คัดเลือกรับจ้างงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ คัดเลือกรับจ้างงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ระยะเวลาจ้าง 34 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ทีมบริหารภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1206
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2558
 • หมดเขต    06/02/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294