ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 12 พร้อมฝาปิดตามแบบเทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัด
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 12 พร้อมฝาปิดตามแบบเทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ซอย 12 พร้อมฝาปิดตามแบบเทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    01/08/2550
 • อ่าน   748
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294