ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่หนองหอย
 •     เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่หนองหอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7927
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    26/02/2558
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294