ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ ประมูลจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9494
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    23/02/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294