ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร1และอาคาร3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร1และอาคาร3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5032
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    17/02/2558
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294