ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5281
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/02/2558
 • หมดเขต    06/03/2558
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294