ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว ประกอบด้วย กระดาษย่อย,กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ ไม้และวัสดุอื่นๆ
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ จำหน่ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว ประกอบด้วย กระดาษย่อย,กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ ไม้และวัสดุอื่นๆ ผุ้สนใจติดต่อได้ที่ ทีมบริหารกิจการภาค ส่วนบริหารกิจการสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1208
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2558
 • หมดเขต    26/02/2558
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294