ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามหลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    03/08/2550
 • อ่าน   689
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294