ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนคันน้ำวาง หมู่ที่ 7
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนคันน้ำวาง หมู่ที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-8125
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/02/2558
 • หมดเขต    05/03/2558
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294