ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5382 0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2558
 • หมดเขต    9/03/2558
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294