ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5386-8157
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2558
 • หมดเขต    9 /03/2558
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294