ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า Hotline พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า Hotline พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การเงิน การคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ภึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-943136
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2558
 • หมดเขต    10/03/2558
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294