ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
 •     โรงเรียนวัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-555255
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/03/2558
 • หมดเขต    2/03/2558
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294