ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-266423
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/03/2558
 • หมดเขต    6/03/2558
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294