ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จะดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด
 •     สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรายชการต่อไป จำนวน 11 รายการ ณ อาคารศาลแรงงานภาค 5 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5
 • วันที่ประกาศ   18/10/2551
 • หมดเขต    07/10/2551
 • อ่าน   702
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294