ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 26,700 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 11,748 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2551
 • หมดเขต    29/10/2551
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294