ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 26 หมู่บ้าน ตำบลดอยหล่อ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อกำหนด และสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โดยก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 3 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    02/08/2550
 • อ่าน   691
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294