ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2 ดังนี้ 1.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 300รายการ 2.สาขาพนักงานเบเกอรี่ จำนวน 118 รายการ 3.สาขาพนักงานนวดไทย จำนวน 7 รายการ 4.สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 5.สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิเตอร์ จำนวน 4 รายการ 6.สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน23 รายการ 7.แก๊สหุงต้มขนาด 44 กก.(เฉพาะน้ำแก๊ส) จำนวน 11 ถัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5312-1002 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    07/05/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294