ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อและสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อและสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ,โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ ณ บ้านป่เกี๊ยะนอก 1 โครงการ ,โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ,โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ Polyethylens ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5324-8577 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    07/05/2558
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294