ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องสารบบ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5389-0484-6 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    30/04/2558
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294