ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด ม.13 บ้านน้ำลัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5303-3618-19 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    06/05/2558
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294