ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5302-2995 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    30/04/2558
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294