ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5310-4023
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    28/04/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294