ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ, ก่อสร้างถนน คสล., ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต2 โครงการ ,ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ พัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5338-7062 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    08/05/2558
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294