ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.ออนเหนือ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.ออนเหนือ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-859395 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.ออนเหนือ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    06/05/2558
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294