ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองแควหมู่ที่ 7 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-998333 ต่อ 415
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    29/04/2558
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294