ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ถ.ฮอด-แม่ตืน เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ถ.ฮอด-แม่ตืน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5346-9072
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ถ.ฮอด-แม่ตืน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/04/2558
 • หมดเขต    29/04/2558
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294