ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลเชียงดาว ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารพัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงดาว ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-5079
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเชียงดาว ถ.เชียงใหม่ -ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2558
 • หมดเขต    25/05/2558
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294