ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องวัดกำลังของเลนส์สายตา จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อสอบราคาซื้อเครื่องวัดกำลังของเลนส์สายตา จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน เอกสารได้ที่ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถ ึงวันที่28 พฤาภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/05/2558
 • หมดเขต    28/05/2558
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294