ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 4 เตียง ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ จำนวน 4 เตียง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารได้ที่ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถ ึงวันที่03 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/05/2558
 • หมดเขต    28/05/2558
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294