ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถขุดไฮครอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อ.ฮอด เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถขุดไฮครอลิกตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อ.ฮอด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-6065
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี อ.ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2558
 • หมดเขต    19/05/2558
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294