ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สินค้าเกษตรหลัก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สินค้าเกษตรหลัก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ในงาน ลานนา เอ๊กโปร์ 2558 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2558
 • หมดเขต    18/05/2558
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294