ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
 •     สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ดังนี้ ผ้าตัดฟอร์มพยาบาลผู้ช่วยพยาบาล , ผ้าตัดฟอร์มพนักงานช่วยการพยาบาล(เสื้อสีขาว) ,ผ้าตัดฟอร์มพนักงานช่วยการพยาบาล(กางเกง/กระโปร่งสีกรมท่า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-945280-1
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    26/05/2558
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294