ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างงานของทางราชการ จำนวน 2 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.ชม สอบราคาจ้างงานของทางราชการ จำนวน 2 โครงการดังนี้ โครงกการปรับปรุงซ่อมแซมฝายสบห้วยน้ำขุ่น , โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยปู่ม่าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 081-7243140
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    02/06/2558
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294