ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมูลซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบ UHF-FM ความถี่ 420.200 MHz ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5338 9164 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    25/05/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294