ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ ,โครงการที่1 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ,โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าป่าฝาง , โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5333-8048-9 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2558
 • หมดเขต    26/06/2558
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294