ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-054150
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2558
 • หมดเขต    25/06/2558
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294