ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.ชม สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ พัสดุ การคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.ชม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-533-4629-6
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.ชม
 • วันที่ประกาศ   18/06/2558
 • หมดเขต    26/06/2558
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294