ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้ารางระบายน้ำ คสล. จำนวน3 โครงการ ,โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1โครงการ ,โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 โครงการ ,โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5348-4813
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    29/06/2558
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294