ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2รายการ ดังนี้ ยูนิตทำฟัน , เครื่องให้ความอบอุ่นโดยการแผ่รับสี เพื่อใช้งานที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5350 4043
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/06/2558
 • หมดเขต    26/06/2558
 • อ่าน   222
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294